Zastępstwa

 

 ZASTĘPSTWA 
20.02.2018 r. (wtorek)

Ł. Kamiński

1. 2 TI 2/2 – witryny – D. Adasiewicz

2. 2 TI 2/2 – witryny – D. Adasiewicz

3. 1 TIE 1/3 – administrowanie – K. Palus

4. 1 TIE 2/2 – systemy – K. Palus

5. 2 TI 2/2 – r. informatyka – D. Adasiewicz  

S. Łuźniak

3. 2 TEA (dz.) – zaj. z pedagogiem – J. Tądel-Powązka

5. 2 LO (dz.) – WF – K. Belica

6. 3 A (dz.) – j. rosyjski – Ł. Majchrzak 

K. Bartczak

1. 2 LO 2/3 - zwolnić

3. 2 LO 2/3 - j. angielski - M. Jabłońska 

21.02.2018 r. (środa)

S. Łuźniak

2. 2 LO (dz.) – WF – K. Belica

4. 2 TEA (dz.)  – WF – K. Belica