Wolontariat

  SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

   

  program szkolnego koła wolontariatu

  CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

  • Propagowanie idei wolontariatu.
  • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych.
  • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
  • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
  • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
  • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
  • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
  • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

   

  Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

  • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
  • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
  • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
  • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
  • Udział w Finale WOŚP.
  • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
  • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
  • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
  • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
  • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
  • Inne w zależności od potrzeb.
  • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
  • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

  Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Czego szukasz?