Ekopracownia ze środków WFOŚiGW

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

Informacja o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach konkursu „ Moja wymarzona ekopracownia” 2014.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędowi Gminy w Szczercowie, powstanie nowoczesna pracownia ekologiczna. Rozpoczyna się pierwszy etap realizacji zadań związanych z utworzeniem pracowni.

Wartość ogólna zadania: 31.741,57 zł.

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29.200,00 zł. obejmuje sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni.

Wyposażenie pracowni obejmuje:

Udział własny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie - 2541,57 zł

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest utworzenie w byłej pracowni informatycznej nowoczesnej ekopracowni, wyposażonej w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, dzięki którym realizacja programów edukacji ekologicznej i programów nauczania takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka czy przyroda, będzie ciekawsza, inspirująca, rozbudzi zainteresowania i ukształtuje nowoczesnego i wrażliwego człowieka oraz obywatela.