Projekty i akcje

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

 

Informacja o dofinansowaniu, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach konkursu „ Moja wymarzona ekopracownia” 2014.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędowi Gminy w Szczercowie, powstanie nowoczesna pracownia ekologiczna. Rozpoczyna się pierwszy etap realizacji zadań związanych z utworzeniem pracowni.

Wartość ogólna zadania: 31.741,57 zł.

Wysokość i forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29.200,00 zł. obejmuje sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni.

Wyposażenie pracowni obejmuje:

  • pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z edukacją ekologiczną m.in. : filmy edukacyjne, plansze, odczynniki, walizka ekobadacza, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, lupy, lunety,stacja pogodowa, karmniki, zestawy do analiz zanieczyszczeń środowiska – koszt całkowity 10990,80 zł
  • multimedia m.in.: laptop, tablica interaktywna, projektor, wizualizer, kamera, telewizor – koszt całkowity 10082,31 zł
  • wyposażenie pracowni m.in.: ławki, krzesła, biurko, szafy, gabloty ścienne, ścianki moderacyjne – koszt całkowity 10580,46 zł
  • rośliny doniczkowe – koszt całkowity 88,00 zł

Udział własny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie - 2541,57 zł

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest utworzenie w byłej pracowni informatycznej nowoczesnej ekopracowni, wyposażonej w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, dzięki którym realizacja programów edukacji ekologicznej i programów nauczania takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka czy przyroda, będzie ciekawsza, inspirująca, rozbudzi zainteresowania i ukształtuje nowoczesnego i wrażliwego człowieka oraz obywatela.  

W  roku szkolnym 2014/15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie realizował projekt PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Wartość projektu "Akademia Umiejętności" wynosiła 494 640,95 zł. 
Projekt obejmował szkolenia i wsparcie dla 65 uczniów TI i ZSZ w nastepujących obszarach: 

  • język angielski

  • matematyka

  • grafika komputerowa

  • Webmaster

  • kurs prawa jazdy

  • grafika odręczna

  • warsztaty przedsiębiorczości

  • konsultacje z doradcą zawodowym

  • konsultacje z psychologiem

  • terapia metodą Biofeedback

  • trening umiejetności społecznych

  • Uzupełnieniem zajęć były cztery wycieczki edukacyjne.

Każdy z uczniów odbył po 150 godzin stażu zawodowego, za który otrzymał stypendium stażowe.

Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosło także 23 nauczycieli ZSP na szkoleniach ICT, szkoleniu metodyczno - psychologicznym oraz na treningu umiejętności interpersonalnych.

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?