Kalendarz roku szkolnego 2018/19

3.09. 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23-31.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

11-22.02.2019r.

Ferie zimowe

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  2.11, 29-30.04, 2.05, 6,7,8.05