Uczeń

   4 września 2017 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  23-31 grudnia 2017 r.   Zimowa przerwa świąteczna 

  29 stycznia - 11 lutego 2018 r.   Ferie zimowe

  29 marca -3 kwietnia 2018 r.    Wiosenna przerwa świąteczna

  27 kwietnia 2018 r.   Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

  22 czerwca 2018 r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.   Ferie letnie 

   

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

  13 październik 2017r. – piątek

  30 kwiecień 2018r. - poniedziałek

  2 maj 2018r. – środa

  4 maj 2018r. – piątek

  7 maj 2018r. – poniedziałek

  8 maj 2018r. – wtorek

  1 czerwiec 2018r. - piątek

   

   

  program szkolnego koła wolontariatu

  CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

  • Propagowanie idei wolontariatu.
  • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych.
  • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
  • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
  • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
  • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
  • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
  • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
  • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

   

  Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

  • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
  • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
  • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
  • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
  • Udział w Finale WOŚP.
  • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
  • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
  • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
  • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
  • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
  • Inne w zależności od potrzeb.
  • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
  • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

  Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

  Propozycje uruchomienia kół zainteresowań na rok szkolny 2017/2018

  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z chemii (Pani L. Zadworna)

  2. Koło redakcyjne (Pani M. Dobrakowska, A. Synowiec)

  3. Koło recytatorskie, koło biblioteczne (Pani M. Swędrak)

  4. Zajęcia sportowe zespołowe (Pan K. Belica)

  5. SKS-zajęcia sportowo rekreacyjne (Pan P. Sadziński)

  6. Praca z uczniami zdolnymi i słabymi (Pani M. Sieradzka)

  7. Koło języka niemieckiego (Pani K. Rogaczewska)

  8. Koło multimedialne i sieciowe (Pan Ł. Kamiński)

  9. Zajęcia z języka angielskiego (Pani M. Jabłońska)

  10. Koło Systemów Operacyjnych (Pan K. Palus)

  11. Tworzenie szkolnej strony www (Pani D. Adasiewicz)

  12. Zajęcia z języka angielskiego (Pani K. Bartczak)

  13. Koło Żywego Słowa (Pani J. Tądel-Powązka)

  14. Koło Szkolny Klub Wolontariatu (P. K. Wejchening-Wojciechowska, A. Synowiec, M. Sieradzka, S. Łóźniak, A. Dorosławska oraz Pan P. Sadziński)

  15. Zajęcia aerobic i fitness (Pani S. Łuźniak)

  16. Koło Psychologiczne (przygotowanie do konkursu psychologicznego - Pani K. Wejchening-Wojciechowska)

  17. Zajęcia dodatkowe z historii i WOS-u (Pani A. Rakus)

  18. Przygotowanie do konkursów religijnych (Ks. Wojna)

  19. Koło Programowania - Mikrokontrolery (Pan S. Kieruzel)

  20. Przygotowanie do konkursów religijnych (Ks. Haładaj)

  21. Koło fizyczne (Pani B. Krakowska)

  22. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego  (Pani A. Kędziak)

  23. Zajęcia  przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii (Pani A. Cieślińśka)

  24. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych kwal. A.35 oraz A.36 (Pani M. Bałdyka)

  25. Koło języka angielskiego (Pani A. Synowiec)

  26. Koło plastyczne (Pan K. Gocałek)

  27. Koło dla humanistów (Pani K. Kamińska)

  28. Koło fotograficzne (Pan D. Gibas)

  29. Zajęcia wyrównawcze matematyczne (Pani M. Butniak)

  30. Zajęcia dodatkowe z chemii dla klas I (Pani A. Dorosławska)

  31. Zajęcia z języka angielskiego (Pani M. Buczek)

  32. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki (Pani Cz. Kociuga)

  33. Koło muzyczne

  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w kierunku kucharz i sprzedawca (Pani A. Kucharska)

  2. Zajęcia przygotowujące do matury z biologii – fakultety klasa IIIB (grupa profilu biologiczno-chemicznego) Pani G. Noweta

  3. Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – fakultety (Pani M. Swędrak)

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Czego szukasz?