Uczeń

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.09.2022r. – rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2022 r. - Dzień edukacji narodowej 

31.10.2022 r. - (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

01.11.2022 r. - Wszystkich Świętych 

11.11.2022 r. - Święto Niepodległości

23-31.12.2022 r. - przerwa świąteczna

01.01.2023 r. - Nowy Rok

06.01.2023 r. - Trzech Króli

16 - 29. 01. 2023 r. - ferie zimowe

06-11.04.2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna 

28.04.2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych

02.05.20223 r. - (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

03.05.2023 r. Dzień Konstytucji 

04.05.2023 r. - (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

05.05.2023 r. - (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

08.05.2023 r. - (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

08.06.2023 r. -  Boże Ciało

09.06.2023 r. - (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

23.06.2023 - zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

program szkolnego koła wolontariatu

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

 

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
 • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
 • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
 • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
 • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
 • Inne w zależności od potrzeb.
 • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
 • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?