Uczeń

 

 

zawód

termin

miejsce

Fryzjer klasa III

 

 

 

12.02 -09.03.2018r.

 

 

 

 

 

 

ODiDZ Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Kucharz klasa III

Lakiernik klasa III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie klasa III

Sprzedawca klasa III

16.04 - 18.05.2018r.

Sprzedawca klasa II

21.05 - 15.06.2018r.

Lakiernik klasa I

 

12.03 - 13.04.2018r.

Elektryk klasa I

Monter sieci i instalacji sanitarnych klasa I

Fryzjer klasa I

 

 

16.04 -18.05.2018r.

Mechanik pojazdów samochodowych klasa I

Elektromechanik pojazdów samochodowych klasa I

Cukiernik klasa I

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie klasa I

Piekarz klasa I

21.05 - 15.06.2018r.

Stolarz klasa I

Wędliniarz klasa I

21.05 - 15.06.2018r.

ODiDZ w Bydgoszczy

 4 września 2017 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2017 r.   Zimowa przerwa świąteczna 

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.   Ferie zimowe

29 marca -3 kwietnia 2018 r.    Wiosenna przerwa świąteczna

27 kwietnia 2018 r.   Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

22 czerwca 2018 r.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.   Ferie letnie 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

13 październik 2017r. – piątek

30 kwiecień 2018r. - poniedziałek

2 maj 2018r. – środa

4 maj 2018r. – piątek

7 maj 2018r. – poniedziałek

8 maj 2018r. – wtorek

1 czerwiec 2018r. - piątek

 

 

program szkolnego koła wolontariatu

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

 

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
 • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
 • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
 • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
 • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
 • Inne w zależności od potrzeb.
 • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
 • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?