Uczeń

 UWAGA !!!

Kwaterowanie w internacie ZSP nr 1 w Sieradzu będzie się odbywać jedynie po okazaniu dowodu wpłaty za pobyt (przelew z konta, wpłata na poczcie itp.). Osoba, która nie będzie miała opłaconego pobytu w internacie z góry, nie będzie zakwaterowana. Kwaterowanie będzie się odbywać od niedzieli od godziny 20:00. Od września w internacie nie będzie funkcjonowała kuchnia. Uczniowie będą mieli miejsce do samodzielnego przygotowania posiłku. Istnieje możliwość przechowywania żywności w podpisanych i zamkniętych pojemnikach w lodówce. Wychowankowie będą mogli kupić obiad, zapewniany w formie cateringu.
 
 OPŁATY ZA INTERNAT W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Uczniowie kursów zawodowych CEZ -115,56 zł. Brutto

 

Warunkiem zakwaterowania w Internacie ZSP Nr 1 w Sieradzu, jest potwierdzenie wpłaty na konto ZSP Nr 1 w Sieradzu.

Nr konta:

PKO BP Sieradz

6810 2045 6400 0052 0200 109 645

Adres:   98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel.  43 8221564  w godzinach:  6.30-14.30

 

Elektryk II

  

03.09 - 27.09.2019

 

Ślusarz II                     

Kucharz II 

 

30.09 - 25.10.2019 

Mechanik pojazdów samochodowych I

Mechanik pojazdów samochodowych III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud II

Fryzjer II

 

28.10 - 22.11.2019

Sprzedawca I

Elektryk III

Mechanik pojazdów samochodowych II

Piekarz III

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych II

25.11 - 20.12.2019

Magazynier-logistyk II

25.11 - 22.12.2019

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III

Elektromechanik pojazdów samochodowych III    

Sprzedawca II

Cukiernik III

 

07.01 - 14.02.2020

Fryzjer III

Lakiernik II

Lakiernik III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III

17.02 - 13.03.2020

Sprzedawca III

Stolarz III

16.03 - 08.04.2020

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

2 września 2019 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna

13 – 24 stycznia 2020 r. – ferie zimowe

9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020 r. – zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 czerwca 2020 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

31 października 2019 r.

2 – 3 stycznia 2020 r.

4 – 6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

 

program szkolnego koła wolontariatu

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

 

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
 • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
 • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
 • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
 • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
 • Inne w zależności od potrzeb.
 • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
 • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

10 styczeń 2020
30 grudzień 2019
18 grudzień 2019
© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?