Uczeń

 

zawód/klasa

termin

Fryzjer II

Mechanik pojazdów samochodowych II

Blacharz samochodowy II

Stolarz II

Piekarz II

04.09 - 28.09.2018

Fryzjer II             

Elektromechanik pojazdów samochodowych II               

Ślusarz II             

Ślusarz III           

Tapicer II            

Kucharz II           

Mechanik pojazdów samochodowych II              

01.10 - 26.10.2018

Mechanik pojazdów samochodowych III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud II

Murarz -tynkarz II

Elektryk II

Elektromechanik II

Mechatronik II

Monter sieci i instalacji sanitarnych II

Cukiernik II

29.10 - 23.11.2018

Stolarz III

Elektryk III

Elektromechanik III

Mechanik pojazdów samochodowych III

Piekarz III

Sprzedawca II

26.11 - 21.12.2018

Blacharz samochodowy III

Tapicer III

Elektromechanik pojazdów samochodowych III

Monter mechatronik III

Cukiernik III

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III

02.01 - 25.01.2019

Fryzjer III

Kucharz III

Lakiernik II

Lakiernik III

Murarz-tynkarz III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III

28.01 - 08.03.2019

Fryzjer III

Sprzedawca III

11.03 - 05.04.2019

Sprzedawca III

08.04 - 10.05.2019

Sprzedawca II

13.05 - 07.06.2019

Sprzedawca I

Fryzjer I

02.01.-25.01.2019r.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I

08.04.-10.05.2019r.

Mechanik pojazdów samochodowych I

13.05-7.06.2019r.

Lakiernik I

Kucharz I

Ślusarz I

Elektryk I

Monter sieci i instalacji sanitarnych I

11.03.-05.04.2019r.

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

3.09. 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23-31.12.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

11-22.02.2019r.

Ferie zimowe

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  2.11, 29-30.04, 2.05, 6,7,8.05

 

 

 

program szkolnego koła wolontariatu

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

 

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć:

 • Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.
 • Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz profilu na facebooku.
 • Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.
 • Współpraca z PCK w Bełchatowie (prowadzenie kroniki; akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa – rozmowy, plakaty, ogłoszenia, Wampiriusze zapraszają - Akcja Honorowego Krwiodawstwa „ Oddaj krew”.
 • Udział w Finale WOŚP.
 • Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Współorganizowanie akcji „ Stop pijanym kierowcom”.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Zostań dawcą szpiku kostnego” we współpracy z Fundacją DKMS (przeszkolenie wolontariuszy, szkolenia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, akcja promocyjna, rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy).
 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcji „Marzycielska poczta”.
 • Zbiórka nakrętek na konkretne cele (we współpracy z lokalnymi szkołami).
 • Współpraca z GOPS w Szczercowie w celu uzyskiwania informacji dotyczących osób biednych, samotnych, chorych, które potrzebują pomocy w domu. Wolontariusze mają możliwość po godzinach lekcyjnych udzielać pomocy osobom, które wyrażą wcześniej na to pisemną zgodę.
 • Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach, wsparcia finansowego lub rzeczowego).
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „”Szlachetna Paczka”.
 • Inne w zależności od potrzeb.
 • Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska.
 • Współpraca z Fundacją SUNSUM CORDA (sprzedaż kartek świątecznych). 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

Dziennik

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?