Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Rzepkowska

Sekretarz – Dorota Foltyńska

Skarbnik – Wioleta Streflik

Członkowie – Beata Hachulska, Renata Papuga

 

Komisja Rewizyjna :

Dariusz Ochocki

Zbigniew Barasiński

Mirosław Smolarczyk