Opiekun praktyk

Rolę opiekuna praktyk zawodowych pełni mgr Agnieszka Kucharska.

Opiekun praktyk zawodowych zajmuje się organizacją praktyki zawodowej dla uczniów TI i czuwa nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów ZSZ.

Zainteresowane osoby opiekun zaprasza w:

PONIEDZIAŁEK

13:30 – 14:30

WTOREK

14:25 – 15:25

CZWARTEK

9.40 – 12.40

13.30 – 14.30