rok szkolny 2018/19

Imię i nazwisko

Funkcja

Nauczany przedmiot 

Majchrzak Łucja

Dyrektor ZSP

język rosyjski

Adasiewicz Diana

nauczyciel

wychowawca kl. III TI

przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

Bałdyka Magdalena

nauczyciel

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Barasińska Urszula

nauczyciel

wiedza o kulturze

Bartczak Katarzyna

nauczyciel, 
wychowawca kl. III ZSZ

język angielski

Belica Krzysztof

nauczyciel

 

wychowanie fizyczne

Buczek Magdalena

nauczyciel,

wychowawca kl.I b BS

język angielski

Cieślińska Aneta

nauczyciel

geografia

Dobrakowska Magdalena

nauczyciel

wychowawca kl. I LO

historia, WOS, historia i społeczeństwo

Dorosławska Agnieszka

nauczyciel

wychowaca kl. II TIE

matematyka, chemia

Gibas Dariusz

nauczyciel

religia

Gocałek Krzysztof

nauczyciel

przedmioty zawodowe architektura krajobrazu,biologia

Ks. Haładaj Stanisław

nauczyciel

religia

Hofman Izabela

nauczyciel

język rosyjski

Kaczmarska Agnieszka

nauczyciel

edukacja dla bezpieczeństwa

Kamińska Karolina

nauczyciel,

wychowawca kl. IV TIE

język polski, język niemiecki

Kamiński Łukasz

nauczyciel

przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

Kędziak Anna

nauczyciel

przedmioty zawodowe ekonomiczne

podstawy przedsiębiorczości

Kieruzel Sebastian

nauczyciel

przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

Kociuga Czesława

nauczyciel,

wychowawca kl. III TEA

matematyka

Krakowska Beata

nauczyciel

wychowawca I TI

fizyka, matematyka

Kucharska Agnieszka

nauczyciel, doradca zawodowy, opiekun praktyk

podstawy przedsiębiorczości

Łuźniak Sylwia

nauczyciel,

wychowawca kl. II  LO

wychowanie fizyczne

Noweta Grażyna

nauczyciel,

wychowawca kl. III LO

Biologia, wychowanie do życia w rodzinie

 

Michałowska Marta

nauczyciel wspomagający

 

Palus Krzysztof

nauczyciel

przedmioty zawodowe informatyczne

Rakus Aleksandra

nauczyciel,

 

historia, WOS, historia i społeczeństwo

Rogaczewska Katarzyna

nauczyciel

język niemiecki

Rogut Tomasz

nauczyciel

przepisy ruchu drogowego

Rośniak Tomasz

nauczyciel

przedmioty zawodowe informatyczne

Sadziński Piotr

nauczyciel,

wychowawca kl. II SB

wychowanie fizyczne

Sieradzka Magdalena

nauczyciel,

 

język polski

Skalska Natalia

nauczyciel

wychowawca I a BS

język angielski

Skiberowska Justyna

nauczyciel

matematyka

Swędrak Małgorzata

nauczyciel,

wychowawca kl. I TIE

język polski

Synowiec Agnieszka

nauczyciel

język angielski

Tądel-Powązka Janina

pedagog

 

Wejchenig-Wojciechowska Karolina

psycholog

 

Ks. Mateusz Wójtowicz

nauczyciel

religia