Ewaluacja

  Ewaluacja

  Ewaluacja całościowa w Liceum

  W ubiegłym roku kuratorium wysoko oceniło pracę naszego liceum przyznając literę B w ewaluacji zewnętrznej.

  Poziom B oznacza wysoki stopień spełnienia wymagań MEN

  Eksperci docenili nowoczesność nauczania, wysoką zdawalność matury, bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę. Rodzice oraz uczniowie ocenili zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.

  Wybrane wnioski z ewaluacji:

  • Szkoła kładzie nacisk na nowoczesne nauczanie.
  • Szkołę charakteryzuje wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych.
  • Rodzice oraz uczniowie oceniają zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.
  • Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom.
  • Szkoła tworzy klimat zaufania i wsparcia między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

  Ewaluacja problemowa w Technikum Informatycznym

  W styczniu tego roku kuratorium dokonało ewaluacji w naszym Technikum dotyczącej 3 obszarów, wszystkie zostały ocenione na literę B

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  3. Respektowane są normy społeczne

  Wybrane wnioski z ewaluacji:

  • Podejmowane przez nauczycieli działania wpływają na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych.
  • Atmosfera szkoły sprzyja uczeniu się.
  • Uczniowie chętnie współpracują z nauczycielami.
  • Nauczyciele są otwarci na propozycję oraz sugestie edukacyjne i wychowawcze uczniów oraz samorządu uczniowskiego.

  Więcej informacji o ewaluacji na stronie www.npseo.pl

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Czego szukasz?