Ewaluacja

Ewaluacja

Ewaluacja całościowa w Liceum

W ubiegłym roku kuratorium wysoko oceniło pracę naszego liceum przyznając literę B w ewaluacji zewnętrznej.

Poziom B oznacza wysoki stopień spełnienia wymagań MEN

Eksperci docenili nowoczesność nauczania, wysoką zdawalność matury, bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę. Rodzice oraz uczniowie ocenili zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.

Wybrane wnioski z ewaluacji:

 • Szkoła kładzie nacisk na nowoczesne nauczanie.
 • Szkołę charakteryzuje wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych.
 • Rodzice oraz uczniowie oceniają zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne jako ciekawe i wciągające.
 • Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom.
 • Szkoła tworzy klimat zaufania i wsparcia między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Ewaluacja problemowa w Technikum Informatycznym

W styczniu tego roku kuratorium dokonało ewaluacji w naszym Technikum dotyczącej 3 obszarów, wszystkie zostały ocenione na literę B

 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 3. Respektowane są normy społeczne

Wybrane wnioski z ewaluacji:

 • Podejmowane przez nauczycieli działania wpływają na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Atmosfera szkoły sprzyja uczeniu się.
 • Uczniowie chętnie współpracują z nauczycielami.
 • Nauczyciele są otwarci na propozycję oraz sugestie edukacyjne i wychowawcze uczniów oraz samorządu uczniowskiego.

Więcej informacji o ewaluacji na stronie www.npseo.pl

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?