Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Dążymy do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju uczniów oraz wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

Wizja szkoły

Pragniemy, aby nasza szkoła: