Misja i wizja szkoły

  Misja i wizja szkoły

  Misja szkoły

  Dążymy do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju uczniów oraz wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

  Wizja szkoły

  Pragniemy, aby nasza szkoła:

  • była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, uczniów i rodziców opierały się na zasadach szacunku, życzliwości i pomocy;
  • wyposażała uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy, pomagała im w ich wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego i zawodowego;
  • przygotowywała uczniów do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne siły, poznanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, pielęgnowanie i poszanowanie tradycji. 
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Czego szukasz?