Dni wolne od zajęć lekcyjnych

2.11

29-30.04

2.05

6,7,8.05