Dla Kandydatów i ich Rodziców

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował wydawnictwo nt. kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.

W sposób panoramiczny zaprezentowane zostało szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.

Pokazano istotną rolę szkolnictwa zawodowego oraz jego wkład w rozwój gospodarczy społeczeństwa w ujęciu mikro i makro (lokalne społeczności oraz ogół społeczeństwa polskiego). 

Podjęte zostały także wątki historyczne dla pokazania, że szkolnictwo zawodowe to sukces rzemiosła i jego zasługi, niemal tysiącletnie doświadczenie i umiejętność dostosowywania się do zmian.

Publikacja wydana została przez Związek Rzemiosła Polskiego pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem:

https://zrp.pl/publikacja-zrp-dot-ksztalcenia-zawodowego-i-kwalifikacji-w-rzemiosle/

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?