Rekrutacja 2019/20

OFERTA EDUKACYJNA

Rekrutacja na rok 2019/2020

Rekrutacja do szkoły odbywa sie drogą elektroniczną - uczniowie spoza regionu powinni skontaktować się z sekretariatem szkoły, aby uzyskać szczegółowe informacje o naborze elektronicznym.

oferta przedstawiona na stronie ma charakter poglądowy, ostateczna wersja oferty będzie przedstawiona w systemie naboru
szeroki wybór profili
technik ekonomista
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
wielozawodowa
Wybierz spośród 28 zawodów 
i zostań profesjonalistą w swojej dziedzinie !

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

Czynności
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku formy elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

Od 9.05.2019r. do 25.06.2019r. 
do godz. 12:00


od 26.07.2019 od godz. 12:00
do 30.07.2019 do godz. 12:00

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty.


od 21.06.2019
do 25.06.201 do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów.


do 15.07.2019r.


do 20.08.2019r.

 
Podanie do publicznej wiadomości przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.16.07.2019 do godz. 12:0021.08.2019 do godz. 12:00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 16.07.2019 do 18.07.2019
do godz. 12:00

do 23.08.2019 
do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16.07.2019 od godz. 12:00
do 24.07.2019 do godz. 12:00

od 21.08.2019 od godz. 12:00
do 29.08.2019 do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

25.07.2019 do godz. 12:00

30.08.2019 do godz. 12:00

Poinformowanie Łódzkiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 25.07.2019 od godz. 13:00

do 30.08.2010 do godz. 13:00

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?