Klauzula informacyjna

Załącznik  do ZARZĄDZENIA  NR 6/2018

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w SZCZERCOWIE

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie

oraz określenia jego zadań i uprawnień

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem danych osobowych u Administratora od 31 lipca 2018r. jest

Agnieszka Świercz., kontakt: email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i przepisów szczególnych.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ w celach:

a)      zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b)     dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. posiada Pani/Pan prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

b)     wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

c)      przenoszenia danych;

d)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e)   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

·         przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator.

  1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na moc przepisów prawa.
  2. Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
    w tym profilowaniu,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ze szczególnymi przepisami.

 

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

Dziennik

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?