Aktualności

Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

 

      Zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20.03.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszeniu do dnia 10 kwietnia 2020r. ulegają również zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazuje, że młodociani pracownicy
z branżowych szkół I stopnia
będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo
w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Informacja na:  https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?