Egzamin poprawkowy

Informacja o egzaminie poprawkowym