Wyniki Egzaminu Maturalnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r. zostaną ogłoszone 4 lipca 2019 r.

Wyniki w systemach informatycznych będą umieszczane 4 lipca pomiędzy godziną 8:00 a 10:00.

Wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy.

Komunikat Dyrektora CKE