Stypendium motywacyjne

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
– Wnioski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych składają osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.  
Wnioski o stypendium motywacyjne należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 w terminie do 10 lipca 2019 r.
 
Wniosek
Uchwała Rady Gminy Szczerców