Program „Zdolny uczeń - świetny student”

Uczniowie klas: ILO, ITI, ITIE oraz IIITI po raz czwarty wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki na Wydziale Matematyki i Informatyki pod hasłem: "zdolny uczeń, świetny student", mający na celu poszerzanie pasji związanych z matematyką. Uczestniczą w nim już od początku roku szkolnego 2018/2019 i są tam przygotowywani do tzw. "Życia studenckiego". Na zajęciach uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Każda z nich zajmuje się inną dziedziną matematyki na poziomie programu studiów. Uczniowie jeżdżą na zajęcia do Łodzi pod opieką pani Beaty Krakowskiej i pani Czesławy Kociugi systematycznie i nie żałują czasu poświęconego na rozwijanie swoich matematycznych zainteresowań.

Beata Krakowska

Czesława Kociuga