Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca obchodów 60-lecia szkoły

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na: na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu realizacji reportażu/ wykonania dokumentacji  z uroczystości 60-lecia szkoły oraz promocji  działań  jednostki.

Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych podczas ww. imprezy zdjęć i filmów w celach związanych z promocją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Zdjęcia te mogą być wykorzystywane w szczególności: na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie we wszelkich materiałach promocyjnych oraz w mediach relacjonujących ww. wydarzenie (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) informuję, że:                                                                                                                                              

1.  Administratorem danych Pani/Pana, w związku z realizacją wydarzenia jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w wydarzeniu organizowanym przez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażaniem powyższej zgody.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Dane Pani/Pana  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawami kompetencyjnymi.

Galeria

Obejrzyj zdjęcia z życia naszej szkoły.

Ostatnie wpisy

Dziennik

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?