III Konkurs Wiedzy Psychologicznej

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane psychologią, socjologią i pedagogiką do wzięcia udziału w konkursie wiedzy psychologicznej, organizowanym przez ZSP w Szczercowie. W tym roku zachęcamy do pisania prac w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I -  klasy 7-8 szkół podstawowych oraz klasy 3 gimnazjum
  1. Efektywne metody przyswajania wiedzy.
  2. Praktyczne sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w życiu codziennym.
  3. Jak zrozumieć współczesnego nastolatka – poradnik dla dorosłych.
  4. Czuję się bezpiecznie w swojej skórze.

Kategoria II - szkoły ponadgimnazjalne

  1. Neuronauka i jej wpływ na przyswajanie wiedzy.
  2. Wpływ samokontroli na radzenie sobie z napięciem emocjonalnym i długotrwałym stresem.
  3. Dialog sokratejski w psychologii.
  4. Czuję się bezpiecznie w swojej skórze.
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora konkursu Pani Karoliny Wejchenig-Wojciechowskiej.
 
regulamin