Uniwersytet Zawsze Otwarty

W grudniu uczniowie z klasy III LO oraz I LO wraz z nauczycielami p. Grażyną Nowetą i p. Agnieszką Kucharską  wzięli udział w wycieczce do Łodzi. Pierwszym jej punktem była palmiarnia, gdzie mogliśmy podziwiać egzotyczne rośliny i powtórzyć wiadomości z botaniki. Następnie czując niedosyt wiedzy udaliśmy się na Uniwersytet Łódzki.

Uczniowie z profilu humanistycznego udali się na Wydział Zarządzania. Zajęcia pt.: „Matura – co dalej? Rozważ – nie szalej. Badanie predyspozycji zawodowych” dotyczyły wsparcia uczniów w wyborze dalszej edukacji i zawodu. Poprzez ćwiczenia i zadania do wykonania mogliśmy dowiedzieć się, co pomoże nam w wyborze kierunku studiów i przyszłej pracy. Równie ciekawe zajęcia miała grupa biologiczno-chemiczna i medyczna. Odbywały się one na nowoczesnym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Biochemii. Uczniowie uczestniczyli w lekcji pt.: „Poznaj genom”.  Na początku została przedstawiona prezentacja o genomie i genach, później przyszedł czas na praktykę. Samodzielnie wykonywaliśmy doświadczenia polegające na wyizolowaniu DNA z banana. Powróciliśmy  do  domów ze wspaniałymi wrażeniami oraz mnóstwem zdjęć z palmiarni, a także z głowami wypełnionymi nową wiedzą. Mogliśmy także zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na uczelni oraz poznać nieco lepiej wygląd uniwersytetu i poczuć jego atmosferę. Dzień ten można uznać za udany, a tak przekazana wiedza na pewno utkwi nam w pamięci na długo.

Danuta Masłowska klasa III LO