Konkursy ekonomiczne

Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych  organizuje Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy / etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.

Finał konkursu odbędzie się w Katowicach.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest "Podatek dochodowy od osób fizycznych"

Tematy prac pisemnych w I etapie Konkursu:

1. Start-up dla młodych przedsiębiorców. Ograniczenia działalności i propozycje rozwiązań. Udział doradców podatkowych w rozwoju przedsiębiorczości.

2.Znaczenie podatków dla budżetu państwa i ich funkcje w gospodarce.

3. Czy można nie płacić podatków?

4.Udział podatków w budżecie samorządowym.

Podczas II etapu Konkursu pytania będą także zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Terminy :

1.Zgłoszenie udziału w konkursie do 10.12.2018 r

2.Przesłanie prac pisemnych uczniów z I etapu konkursu do Organizatora w terminie do 21.01.2019

 

Więcej informacji http://www.lodzki.kidp.pl/strona.php/362_siodmy_lodzki_konkurs_wiedzy_o_podatkach.html 

 

Olimpiada statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.

Olimpiada Statystyczna ma charakter trójstopniowy, uczestnicy biorą udział w Zawodach Szkolnych, Zawodach Okręgowych i Zawodach Centralnych. Spośród uczestników rywalizacji zostanie wyłonione grono 70 finalistów i laureatów.  

Obszary tematyczne :

Zawody I stopnia odbywają się w całym kraju tego samego dnia tj 04.12.2018 r, równocześnie we wszystkich szkołach zgłoszonych do zawodów.

Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu on-line złożonego z pytań i zadań przygotowanych przez Komitet Programowy.

Test zawiera instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu znajduje się informacja o zasadach punktacji.

Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.

Temin zgłoszenia udziału  do dnia  29.11.2018r

Szczegółowe informacje https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/olimpiada.html