Wybory Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 października odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do wyborów przystąpiło 5 kandydatów. Niektórzy z nich zaprezentowali swoją "mała" kampanię wyborczą poprzez zdjęcia, plakaty, hasła programowe. Uczniowie zdecydowali, iż największym ich zaufaniem cieszy się Patrycja Mantyk, która uzyskała 75 głosów. Kolejne dwa miejsca to Karolina Krata 56 głosów oraz Sandra Sikorska 52 głosy. Gratulujemy Patrycji i życzymy jej owocnej pracy na nowym stanowisku, a wszystkich uczniów prosimy o wspieranie nowej Przewodniczącej w tym niełatwym zadaniu :)
Samorząd Uczniowski.