Oddaj krew - uratuj życie!

Dobre serce i rozwaga
Ludziom łatwo się pomaga
Weź tu poświęć parę kropli
Innym życie się znów skropli
Oddać krew jest bardzo prosto
Siadasz w fotel, mówisz siostro!?
Ja chce pomóc innym ludziom
Oddać krew i być swój ziom! 
 
8 listopada 2018 (9:00- 11:00)
Stara sala gimnastyczna ZSP w Szczercowie
Serdecznie zapraszamy
Szkolne Koło Wolontariatu