Lepiej niż w województwie i kraju...

 Zdawalność matur w naszej szkole jest wyższa niż w województwie łódzkim i w kraju. Wyniki uzyskane przez poszczególne klasy są adekwatne do możliwości uczniów, ich oczekiwań i proporcjonalne do wyników zebranych na początku etapu edukacyjnego. Wyniki potwierdzają, że przygotowanie do matury w naszej szkole jest prowadzone bardzo dobrze.

LO Szczerców łódzkie kraj
91,4% 85,3% 85,3%

 

TI Szczerców łódzkie kraj
76,7% 68,8% 69,6%