Aktualności

17 marca w naszej szkole odbył się kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez ratowników medycznych pod kierownictwem Pani Anny Pudlak. W szkoleniu tym uczestniczyli również uczniowie klas gimnazjalnych.

Szkolenie podzielone było na dwie części. Część teoretyczna dostarczyła nam wiedzy w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia. Dowiedzieliśmy się jak powinniśmy się zachować podczas gdy inny człowiek lub my sami będziemy potrzebować pomocy.Przedstawiono nam prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Wiedza uczestników poszerzyła się o umiejętności  postępowania w stanach nagłych np. omdlenie lub zawał serca oraz przy najczęstszych urazach typu stłuczenie, zranienie, złamanie oraz wiele innych przypadków. Ciekawostkami były  pojęcia wcześniej nam nie znane tj. flater. Pierwszą część podsumowaliśmy egzaminem z wiedzy teoretycznej, który nie sprawił nikomu  trudności. W drugiej części szkolenia całą teorię zastosowaliśmy w praktyce. Resuscytacja krążeniowo oddechowa, użycie AED, ocena obrażeń, opatrzenie ran – wszystko to udoskonaliliśmy podczas ćwiczeń.

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające pozytywne ukończenie kursu. Był to dla nas bardzo dobrze spędzony i pożytecznie wykorzystany czas.

 

„ Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat” - Thomas Keneally

Weronika Wojtaszewska

Uczniowie naszej szkoły klas 2TEA, 3TIE, 3A oraz 4TIE dnia 20.03.2018r uczestniczyli w ciekawych wykładach z zakresu geografii „Wiedza bez granic”, które odbyły się  w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Wykłady obejmowały dwa bloki składające się z wykładów merytorycznych i krajoznawczych.

Wykłady dotyczyły następujących tematów:

- „Trzęsienia ziemi i tsunami w Polsce – mity a rzeczywistość”

- „Krajobrazy Afryki Południowej – od Przylądka Dobrej Nadziei po Wodospady Wiktorii”

- „Synoptyka wczoraj i dziś, czyli jak powstaje prognoza pogody?”

- „Argentyna i Chile – wpływ warunków przyrodniczych na życie ludzi i gospodarkę krajów – wiedza geograficzna i impresje podróżnicze”

Już po raz drugi będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie projekt współfinansowany z funduszu  Unii Europejskiej wspierający edukację zawodową. Projekt i tym razem powstał w tutejszej placówce i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby. Pozyskane środki wynoszą pół miliona złotych. Planowany termin realizacji to kwiecień 2018 r. – wrzesień 2019 r. Niebawem rozpocznie się rekrutacja. Uczestnikami będzie 84 uczniów technikum informatycznego  oraz branżowej szkoły I stopnia, a także 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Głównym celem zaplanowanych działań jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów jako przyszłych absolwentów oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano realizację 5 zadań. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk, technik ekonomista i technik architektury krajobrazu. Przewidziano zakup m. in.: drukarek (w tym 3D), skanerów, plotera, kserokopiarki, aparatów fotograficznych, serwera, programów edukacyjnych, materiałów eksploatacyjnych.

Wszyscy uczniowie zrekrutowani do projektu wezmą udział w stażach lub praktykach zawodowych u pracodawców, które umożliwią im wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, nabycie nowych doświadczeń, udoskonalenie umiejętności, poznanie oczekiwań pracodawcy. Każdy uczeń otrzyma stypendium w wysokości najniższego wynagrodzenia; pokryte zostaną też ze środków budżetowych projektu wszelkie koszty związane z odbywaniem staży i praktyk (badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów).

W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego wszyscy uczniowie wezmą również udział w konsultacjach z doradcą zawodowym, aby lepiej przygotować się do samodzielnego i aktywnego kształtowania swej kariery zawodowej. Młodzież z branżowej szkoły zapozna się poza tym z podstawami w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie technikum będą doskonalić się podczas zajęć specjalistycznych: grafika komputerowa 2D i 3D, ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej, rysunek odręczny oraz druk 3D obiektów małej architektury krajobrazu. Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki edukacyjne do Fabryki Della w Łodzi oraz Arboretum w Wojsławicach. Młodzież otrzyma podręczniki i inne potrzebne materiały oraz posiłki.

Z kolei dla nauczycieli przedmiotów zawodowych przewidziano sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń podnoszących ich kompetencje.

Należy żywić nadzieję, że projekt spełni oczekiwania szkoły, uczniów i nauczycieli.

                                                                                                                                                                                                                                                       Małgorzata Swędrak  

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?