Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
Image

Pierwszy w Polsce program stypendialno-mentoringowy CD PROJEKT RED i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy adresowany do uczennic szkół średnich. dziewczynywgrze.pl

ImageRusza kolejna edycja programu stypendialnego
PROJEKT DLA NASZYCH UCZNIÓW

W latach 2020-2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie będzie realizowany projekt pt.: „Zagraniczne praktyki-pierwszy krok do kariery”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Celem głównym projektu jest nabycie oraz wzrost umiejętności zawodowych, kompetencji społecznych oraz językowych 32 uczniów technikum. 


PROCEDURY
BEZPIECZEŃSTWA

Od dnia 1 września 2020r. do odwołania obowiązują w naszej Szkole „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19”. Poniżej prezentujemy najważniejsze postanowienia zawarte w procedurach:

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących grypę lub przeziębienie. W przypadku wystąpienia objawów uczeń pozostaje w domu do całkowitego wyleczenia.
 2. Uczeń pozostaje w domu, jeśli jego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. Należy o tej sytuacji powiadomić szkołę.
 3. W przypadku, gdy domownik ucznia uzyskuje informację o kwarantannie, rodzic lub opiekun ma obowiązek od razu uzyskać zgodę Sanepidu na podjechanie pod szkołę swoim samochodem i zabranie dziecka bez fizycznego kontaktu ze szkołą. Szkołę natomiast należy natychmiast poinformować mailowo, przez dziennik lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
 4. Do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z planem lekcji i bezwzględnie dezynfekują ręce przy wejściu.
 5. Dziewczęta i chłopcy wchodzą osobnymi wejściami i korzystają z osobnych szatni. Chłopcy wchodzą do budynku wejściem przy hali a dziewczęta wchodzą wejściem głównym do szkoły.
 6. Uczniowie w czasie trwania lekcji, przebywając w salach lekcyjnych, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. W czasie trwania przerw w budynku należy bezwzględnie zakrywać usta i nos, gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu.
 9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. Jeśli uczeń poczuje się źle, powinien niezwłocznie powiadomić nauczyciela dyżurującego lub prowadzącego lekcję.
 12. Rodzice kontaktują się ze Szkołą mailowo, przez dziennik lub telefonicznie. Zaleca się możliwe ograniczenie wizyt w szkole.
 13. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi procedurami, należy rozpatrywać sytuację indywidualnie po konsultacji z Dyrektorem Szkoły.

 

Dokument z procedurami w pełnym brzmieniu jest dostępny u wychowawców, w sekretariacie szkoły oraz na tablicy przy wejściu głównym do szkoły.

 
Informacja o potecjalnym ryzyku zakażenia koronawirusem 

Image
Image
szeroki wybór profili
technik ekonomista technik informatyk technik architektury krajobrazu
wielozawodowa
Wybierz spośród 25 zawodów 
i zostań profesjonalistą w swojej dziedzinie !

Aktualności z naszej szkoły

FlipDeskCalendar.png

Kalendarz roku szkolnego

Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami bieżącego roku szkolnego.

Baza dydaktyczna

Wszystkie pracownie przedmiotowe i zawodowe są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny: komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD itp., który pozwala na atrakcyjne i efektywne prowadzenie lekcji. Posiadamy również kompletne wyposażenie dydatyczne sal do nauki wszystkich przedmiotów zawodowych oraz nuczanych w zakresie rozszerzonym.

liceum
szeroki wybór profili
techniikum
technik ekonomista
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
szkoła branżowa I stopnia
wielozawodowa
Wybierz spośród 27 zawodów 
i zostań profesjonalistą w swojej dziedzinie !

Projekty i akcje

Nasza szkoła bierze udział w wielu akcjach i projektach ogólnopolskich i lokalnych.

pracownia ekologiczna
akademia umiejętności
klucz do kariery
progeCAD
autodesk
szlachetna paczka
vector works
"stop
"stop
dobrystart

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Szczercowie

ul. J. Piłsudskiego 66

97-420 Szczerców

tel: 780 182 622

tel/fax: 44 6318044

e-mail: szczercowzsp@gmail.com

© 2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Czego szukasz?