Technikum Informatyczne w Szczercowie kształci obecnie w zawodach:

  • technik informatyk

  • technik ekonomista

  • technik architektury krajobrazu.

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w zawodzie.

W trakcie 4 lat uczniowie zdają też 2 lub 3 części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w zależności od zawodu), który umożliwia uzyskanie tytułu technika.

W naszym Technikum uczniowie mają możliwość wyboru następujących języków obcych: 

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski